Dark

12.1.19: Azərbaycan Xalq Hərəkatı (AXH) dirçəlir... İsgəndər Həmidov, İsa Sadıqov və...

AzerFreedom TV
Подписаться
Просмотров 53 988
77% 3 083 889

#azerfreedomTV #azerfreedom #azerifreedom #qurbanməmmədov
www.azerfreedom.com

Опубликовано:

 

12 янв 2019

#AzerFreedomazerifreedomtvteleviziyaonlaynazerbaycanazərbaycanazəriazeriazerazərbakıbakuqurbanməmmədovməhkəməhüquqmüxalifətsiyasətsiyasigəlgetgöroxu

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии 0
Следующие видео
Bizimləsən (16.01.2019)
2 дня назад
Ya zopayla, ya da...
8 дней назад
Azan Azərbaycan, Bakı
4 года назад
Najwa farouk ma ba3ref türkçe çeviri
11 месяцев назад
Həyətimiz (11.01.2019)
2 дня назад