Dark
Soothing Relaxation
Soothing Relaxation
Soothing Relaxation
Subscribe
Меня зовут Peder B. Helland, и я создаю оригинальную музыку для релаксации. Вся музыка, загруженная на Soothing Relaxation, была создана мною.
Я запустил этот канал с помощью простого видения - создать место, которое вы можете посетить для того, чтобы расслабиться и ощутить вдохновение. Если вы думаете, что мне это удалось, я был бы очень рад, если бы вы решили подписаться на мой канал.
Я надеюсь, что вам понравится моя музыка. Хорошего дня!
С наилучшими пожеланиями,
Peder B. Helland
79 Comments
Samuel Belyeu
Samuel Belyeu 16 hours ago
Who else has anxiety when they listen to stuff like this?
Eya Aeva TV
Eya Aeva TV 16 hours ago
It's may 2020 ❤️🎉🙏🎅
Eya Aeva TV
Eya Aeva TV 16 hours ago
i like o come all ye faithful 🖤❤️🧡💛💚💙💜🙏🙏🙏👍👍👍👏🎅🎅🌻
Vinh Nguyễn
Vinh Nguyễn 16 hours ago
After receiving a request for a long version of "You & Me", I decided to make this 10 hours long version for all of you. I hope you like it. Thank you very much for listening and have a great day! 😊
Demi Sama
Demi Sama 16 hours ago
I never asked for this
Sarah Blakesley
Sarah Blakesley 16 hours ago
This really helps with my sleep i usually stay up till 2 in the morning it helps with the athsma too
Kenadi Cooper
Kenadi Cooper 16 hours ago
To whomever may find this, where ever it may reach you, know that this world isn't what it needs to be without you. You're Essential and appreciation will flood your salvation when the time comes for those of tomorrow to acknowledge your sacrifices and your triumphs. Bless your essence and may your love be radiant in the world around you so to never allow you to forget this most abundant of truths: You are Loved
eagan symons
eagan symons 16 hours ago
i hope every one has a good thanksgiving
Austin Sloane
Austin Sloane 16 hours ago
"We have bigger houses but smaller families; more conveniences, but less time; We have more degrees, but less sense; more knowledge, but less judgment; more experts, but more problems; more medicines, but less healthiness; We’ve been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. We’ve built more computers to hold more information to produce more copies than ever, but have fewer communications; We have become long on quantity, but short on
Amaia Etxeburua
Amaia Etxeburua 16 hours ago
Oso polita 👌👋👋👋👍
yarn vulgar
yarn vulgar 16 hours ago
The person who reading this wish you a Calming,successful,healthy life forever😊 🌹
tiemiesha22
tiemiesha22 16 hours ago
This is the most beautiful music I have listened to. My favorite one so far of yours ♥️
Olivia Betancourt
Olivia Betancourt 16 hours ago
This helps me sleep
dai le cong
dai le cong 16 hours ago
"We can never have enough of Nature" - Henry David Thoreau
Nadya Johnson
Nadya Johnson 16 hours ago
Hi I love sleeping and quite 👍👍👍🌌🌌🌌🌌
Relax Peaceful Music
Music meditation is good for health
Stephanie Bueschel
Stephanie Bueschel 16 hours ago
i like your music
Relax Peaceful Music
Music meditation is good for your health
Stephanie Bueschel
Stephanie Bueschel 16 hours ago
i like your music
Dominic Tan
Dominic Tan 16 hours ago
Right now, there are people all over the world who are just like you. They're either lonely, they're missing somebody, they're depressed, they're hurt, they're scarred from the past, they're having personal issues no one knows about, they have secrets you wouldn't believe. They wish, they dream and they hope. And right now, they are sitting here reading these words, and I'm writing this for you so you dont feel alone anymore. Always remember, don't be depressed about the past, don't worry about the future, and just focus on today. If today's not so great don't worry! Tomorrow's a new chance. If you are reading this, be sure to share this around to make others feel better. Have a nice day! :)
Rem Remツ
Rem Remツ 16 hours ago
Fuj
one click
one click 16 hours ago
Твоя музыка очень хороша
ho jesse
ho jesse 16 hours ago
beautiful music,fantastic nature.
Dominic Tan
Dominic Tan 16 hours ago
"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. ...
Relax Music
Relax Music 16 hours ago
Please support me! I'm just getting started! Subscribe, I will try for you!
Jaja Motlok
Jaja Motlok 16 hours ago
happy Thanksgiving to all family❤️ stay safe
kenken gacha
kenken gacha 17 hours ago
Punten
hib470mep ;ren'fap
hib470mep ;ren'fap 17 hours ago
Let's appreciate that this doesn't have ads in it.
Caridad Perez
Caridad Perez 17 hours ago
This is good
Karen Ratcliffe
Karen Ratcliffe 17 hours ago
This is the best I fell asleep straight away try it you will love it
D'Marieon Riley
D'Marieon Riley 17 hours ago
I played this to help my girlfriend fall asleep
hib470mep ;ren'fap
hib470mep ;ren'fap 17 hours ago
This needs to be played to the whole world so that everyone is as nice and loving as the people in the comments🥺
Margaret Robinson
Margaret Robinson 17 hours ago
To the one reading this, let's meet here after 10 years after we all are successful. Until then, take care. See you in 2030.
vgirliscool coi
vgirliscool coi 17 hours ago
Its nearly Christmas and the pandemic is happening. Stay safe everyone!
one click
one click 17 hours ago
we may all speak different languages, but music is the language that we can all understand.
The Daily Hailey
The Daily Hailey 17 hours ago
M cousin keeps punching me uwu
Robin Quinn
Robin Quinn 17 hours ago
Well it is not bad
Walter Zepeda
Walter Zepeda 17 hours ago
4 Bylo zničeno, země padla; onemocněl, svět padl; vysoké národy Země onemocněly. 5 A země byla znečištěna pod svými obyvateli; protože porušili zákony, porušili zákon a porušili věčnou smlouvu. 6 Z tohoto důvodu kletba pohltila zemi a její obyvatelé byli zpustošeni; z tohoto důvodu byli obyvatelé země pohlceni a lidé byli zredukováni. 7 Víno je ztraceno, réva nemocná, všechno veselé srdce zasténalo. 8 Přestala se radovat tamburína, přestal hluk těch, kteří se radovali, přestala radost harfy. 9 Nebudou pít víno zpěvem; cider bude hořký pro ty, kdo ho pijí. 10 Město je rozbité marností; každý dům byl zavřený, aby nikdo nemohl vstoupit. 11 Na ulicích pláče nedostatek vína; veškerá radost potemněla, radost byla vyhnána ze Země. 12 Město bylo pusté a brána byla zbořena. 13 Nebo tak bude uprostřed země, uprostřed národů, jako otřesená oliva, jako sběratelství po sklizni. Izajáš 24: 4--13. - 6 A uslyšíte války a pověsti o válkách; hleďte, abyste nebyli rušeni, protože je nutné, aby se to všechno stalo; ale konec ještě není. 7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království; a na různých místech budou rány, hladomory a zemětřesení.8 A to vše bude počátkem bolesti. Matouš 24: 6-8 JEŽÍŠ. - 26 „Tak, jak se to stalo za Noeho, tak to bude, až přijde Syn člověka. 27 Jedli, pili a oženili se a oddali se až do dne, kdy Noe vstoupil do archy; pak přišla povodeň a všechny je zničila. 28 „Totéž se stalo v Lotově době: jedli a pili, kupovali a prodávali, zaseli a stavěli. 29 Ale v den, kdy Lot opustil „Sodomu“ „“ pršelo z nebe oheň a síra a všechny je zničil. 30 „Tak to bude v den, kdy bude zjeven Syn člověka. Lukáš 17: 26-30 JEŽÍŠ - 9 A když uslyšíte války a pobuřování (protesty proti jejich vládcům), neděste se; protože je nutné, aby se tyto věci staly první; ale konec nebude okamžitě. 10 Potom jim řekl: Národ povstane proti národu a království proti království; 11 a budou velká zemětřesení a na různých místech hladomory a mory; a z nebe bude hrůza a velká znamení. Lukáš 21: 7-11 - 12 a protože se rozmnožila zlovolnost, láska mnoha ochladne. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14 A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům; A pak přijde konec. Matouš 24: 12-14 - 22 A kdyby se tyto dny nezkrátily, nikdo by nebyl spasen; ale kvůli vyvoleným se tyto dny zkrátí. Matouš 24:22 JEŽÍŠ - 8 Bůh nám však ukazuje svou lásku, protože Kristus JEŽÍŠ za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníci. 9 Mnohem více, protože jsme již ospravedlněni v jeho krvi, budeme skrze něj spaseni před hněvem. 10 Neboť kdybychom byli nepřáteli, byli jsme smířeni s Bohem smrtí jeho Syna, mnohem více, když jsme smířeni, budeme spaseni jeho životem. Římanům 5: 8--10 --- 16 „Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna (JEŽÍŠE), aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jan 3:16 - 18 Pojďte rychle, praví Pán, a pamatujte na to: jsou-li vaše hříchy jako šarlat, budou bílé jako sníh; pokud jsou rudé jako karmínové, budou jako bílá vlna. Izajáš 1:18 - 9 že když vyznáš svými ústy, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10 Neboť srdcem se věří za spravedlnost, ale ústy se vyznávají ke spáse. Římanům 10: 9-10 --23 Neboť odměnou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23 - 12 A v žádném jiném není spásy; neboť pod nebem není žádné jiné jméno dané lidem, které by nás mohlo zachránit. Skutky 4: 11--12 - 10 aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno od těch, kteří jsou v nebi, na zemi i pod zemí; 11 a každý jazyk vyznává, že Ježíš Kristus je Pán, ke slávě Boha Otce. Filipanům 2: 10-11 - 12 Ale všem, kteří ho přijali, těm, kteří uvěřili v jeho jméno, dal právo stát se Božími dětmi; Jan 1:12 - 23 Ježíš odpověděl a řekl mu: Kdokoli mě miluje, zachovává mé slovo; a můj Otec ho bude milovat, a my k němu přijdeme a uděláme si s ním domov. Jan 14:23 - 23 Ale přichází hodina a nyní je, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě; protože Otec také hledá takové ctitele, aby ho zbožňovali. 24 Bůh je Duch; a ti, kteří ho zbožňují, v duchu a ve skutečnosti je nutné, aby zbožňovali. Jan 4: 23-24 27 Mír s vámi zanechávám, svůj mír vám dávám; Nedávám ti to tak, jak to dává svět. Nebuďte znepokojeni svým srdcem, ani se nebojte. Jan 14:27 JEŽÍŠ. JMÉNO JEŽÍŠE má moc.
Soothing Music
Soothing Music 17 hours ago
nice
Walter Zepeda
Walter Zepeda 17 hours ago
4 Bylo zničeno, země padla; onemocněl, svět padl; vysoké národy Země onemocněly. 5 A země byla znečištěna pod svými obyvateli; protože porušili zákony, porušili zákon a porušili věčnou smlouvu. 6 Z tohoto důvodu kletba pohltila zemi a její obyvatelé byli zpustošeni; z tohoto důvodu byli obyvatelé země pohlceni a lidé byli zredukováni. 7 Víno je ztraceno, réva nemocná, všechno veselé srdce zasténalo. 8 Přestala se radovat tamburína, přestal hluk těch, kteří se radovali, přestala radost harfy. 9 Nebudou pít víno zpěvem; cider bude hořký pro ty, kdo ho pijí. 10 Město je rozbité marností; každý dům byl zavřený, aby nikdo nemohl vstoupit. 11 Na ulicích pláče nedostatek vína; veškerá radost potemněla, radost byla vyhnána ze Země. 12 Město bylo pusté a brána byla zbořena. 13 Nebo tak bude uprostřed země, uprostřed národů, jako otřesená oliva, jako sběratelství po sklizni. Izajáš 24: 4--13. - 6 A uslyšíte války a pověsti o válkách; hleďte, abyste nebyli rušeni, protože je nutné, aby se to všechno stalo; ale konec ještě není. 7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království; a na různých místech budou rány, hladomory a zemětřesení.8 A to vše bude počátkem bolesti. Matouš 24: 6-8 JEŽÍŠ. - 26 „Tak, jak se to stalo za Noeho, tak to bude, až přijde Syn člověka. 27 Jedli, pili a oženili se a oddali se až do dne, kdy Noe vstoupil do archy; pak přišla povodeň a všechny je zničila. 28 „Totéž se stalo v Lotově době: jedli a pili, kupovali a prodávali, zaseli a stavěli. 29 Ale v den, kdy Lot opustil „Sodomu“ „“ pršelo z nebe oheň a síra a všechny je zničil. 30 „Tak to bude v den, kdy bude zjeven Syn člověka. Lukáš 17: 26-30 JEŽÍŠ - 9 A když uslyšíte války a pobuřování (protesty proti jejich vládcům), neděste se; protože je nutné, aby se tyto věci staly první; ale konec nebude okamžitě. 10 Potom jim řekl: Národ povstane proti národu a království proti království; 11 a budou velká zemětřesení a na různých místech hladomory a mory; a z nebe bude hrůza a velká znamení. Lukáš 21: 7-11 - 12 a protože se rozmnožila zlovolnost, láska mnoha ochladne. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14 A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům; A pak přijde konec. Matouš 24: 12-14 - 22 A kdyby se tyto dny nezkrátily, nikdo by nebyl spasen; ale kvůli vyvoleným se tyto dny zkrátí. Matouš 24:22 JEŽÍŠ - 8 Bůh nám však ukazuje svou lásku, protože Kristus JEŽÍŠ za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníci. 9 Mnohem více, protože jsme již ospravedlněni v jeho krvi, budeme skrze něj spaseni před hněvem. 10 Neboť kdybychom byli nepřáteli, byli jsme smířeni s Bohem smrtí jeho Syna, mnohem více, když jsme smířeni, budeme spaseni jeho životem. Římanům 5: 8--10 --- 16 „Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna (JEŽÍŠE), aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jan 3:16 - 18 Pojďte rychle, praví Pán, a pamatujte na to: jsou-li vaše hříchy jako šarlat, budou bílé jako sníh; pokud jsou rudé jako karmínové, budou jako bílá vlna. Izajáš 1:18 - 9 že když vyznáš svými ústy, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10 Neboť srdcem se věří za spravedlnost, ale ústy se vyznávají ke spáse. Římanům 10: 9-10 --23 Neboť odměnou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23 - 12 A v žádném jiném není spásy; neboť pod nebem není žádné jiné jméno dané lidem, které by nás mohlo zachránit. Skutky 4: 11--12 - 10 aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno od těch, kteří jsou v nebi, na zemi i pod zemí; 11 a každý jazyk vyznává, že Ježíš Kristus je Pán, ke slávě Boha Otce. Filipanům 2: 10-11 - 12 Ale všem, kteří ho přijali, těm, kteří uvěřili v jeho jméno, dal právo stát se Božími dětmi; Jan 1:12 - 23 Ježíš odpověděl a řekl mu: Kdokoli mě miluje, zachovává mé slovo; a můj Otec ho bude milovat, a my k němu přijdeme a uděláme si s ním domov. Jan 14:23 - 23 Ale přichází hodina a nyní je, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě; protože Otec také hledá takové ctitele, aby ho zbožňovali. 24 Bůh je Duch; a ti, kteří ho zbožňují, v duchu a ve skutečnosti je nutné, aby zbožňovali. Jan 4: 23-24 27 Mír s vámi zanechávám, svůj mír vám dávám; Nedávám ti to tak, jak to dává svět. Nebuďte znepokojeni svým srdcem, ani se nebojte. Jan 14:27 JEŽÍŠ. JMÉNO JEŽÍŠE má moc.
Liliana Grande
Liliana Grande 17 hours ago
Great 👍
Vinh Nguyễn
Vinh Nguyễn 17 hours ago
im so happy to live..and to have friends. Goodnight from Serbia.. 😌😌😴😴😊😉
Miguel Viera
Miguel Viera 17 hours ago
This is good to hear working out LoL
Class 2 St Thomas
Class 2 St Thomas 17 hours ago
Very soothing
Soothing Music
Soothing Music 17 hours ago
Excellent
Soothing Music
Soothing Music 17 hours ago
Nice
Swirly Sy
Swirly Sy 17 hours ago
Yea I was the person who did it for my school >:Did
Brittani Corbett
Brittani Corbett 17 hours ago
I saw this comment where he is a 12 year old boy who suffers with depression ,anxiety and asthma and I realized how many people do as I suffer from depression anxiety and my family not accepting me so if you are like me and him just keep on fighting and if your parents don’t accept be yourself it’ll make you feel better♥️
Anon Person
Anon Person 17 hours ago
HOW TO HAVE ETERNAL LIFE IN HEAVEN WHEN YOUR BODY DIES AND HAVE A RELATIONSHIP WITH GOD WHO LOVES YOU: believe in the Son of God: ~John 3:16 (NIV) "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." WHAT EXACTLY DOES BELIEVING IN GOD'S SON MEAN?: accept God's testimony about his Son: ~1 John 5:10: "Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son." WHAT IS GOD'S TESTIMONY ABOUT HIS SON? here it is: ~1 John 5:11-13 "And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life." DO I HAVE TO DO ANY WORKS? no! you are saved freely! you will go to heaven when you die now! Reference verses: ~John 6:26-29 "Jesus answered, “Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval.” Then they asked him, “What must we do to do the works God requires?” Jesus answered, “The work of God is this: to believe in the one he has sent.”" ~Ephesians 2:8-9: " For it is by grace you have been saved, through faith-and this is not from yourselves, it is the gift of God- not by works, so that no one can boast." ~Romans 4:2-8: " If, in fact, Abraham was justified by works, he had something to boast about-but not before God. What does Scripture say? “Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness.” Now to the one who works, wages are not credited as a gift but as an obligation. However, to the one who does not work but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. David says the same thing when he speaks of the blessedness of the one to whom God credits righteousness apart from works: “Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them.”" ~Romans 3:20-31: "Therefore no one will be declared righteous in God’s sight by the works of the law; rather, through the law we become conscious of our sin. But now apart from the law the righteousness of God has been made known, to which the Law and the Prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement, through the shedding of his blood-to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished- he did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Where, then, is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too, since there is only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith. Do we, then, nullify the law by this faith? Not at all! Rather, we uphold the law." Am I saved forever now? no need to worry? yep! you are sealed with the Holy Spirit! ~Ephesians 1:13-14: "And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God’s possession-to the praise of his glory." I still find myself sinning- why? ~Romans 7:14-24: "We know that the law is spiritual; but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do I do not do, but what I hate I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do-this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work: Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God’s law; but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord! So then, I myself in my mind am a slave to God’s law, but in my sinful nature a slave to the law of sin."
Liliana Grande
Liliana Grande 17 hours ago
Iove your music 🎵
Anon Person
Anon Person 17 hours ago
HOW TO HAVE ETERNAL LIFE IN HEAVEN WHEN YOUR BODY DIES AND HAVE A RELATIONSHIP WITH GOD WHO LOVES YOU: believe in the Son of God: ~John 3:16 (NIV) "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." WHAT EXACTLY DOES BELIEVING IN GOD'S SON MEAN?: accept God's testimony about his Son: ~1 John 5:10: "Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son." WHAT IS GOD'S TESTIMONY ABOUT HIS SON? here it is: ~1 John 5:11-13 "And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life." DO I HAVE TO DO ANY WORKS? no! you are saved freely! you will go to heaven when you die now! Reference verses: ~John 6:26-29 "Jesus answered, “Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval.” Then they asked him, “What must we do to do the works God requires?” Jesus answered, “The work of God is this: to believe in the one he has sent.”" ~Ephesians 2:8-9: " For it is by grace you have been saved, through faith-and this is not from yourselves, it is the gift of God- not by works, so that no one can boast." ~Romans 4:2-8: " If, in fact, Abraham was justified by works, he had something to boast about-but not before God. What does Scripture say? “Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness.” Now to the one who works, wages are not credited as a gift but as an obligation. However, to the one who does not work but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. David says the same thing when he speaks of the blessedness of the one to whom God credits righteousness apart from works: “Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them.”" ~Romans 3:20-31: "Therefore no one will be declared righteous in God’s sight by the works of the law; rather, through the law we become conscious of our sin. But now apart from the law the righteousness of God has been made known, to which the Law and the Prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement, through the shedding of his blood-to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished- he did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Where, then, is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too, since there is only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith. Do we, then, nullify the law by this faith? Not at all! Rather, we uphold the law." Am I saved forever now? no need to worry? yep! you are sealed with the Holy Spirit! ~Ephesians 1:13-14: "And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God’s possession-to the praise of his glory." I still find myself sinning- why? ~Romans 7:14-24: "We know that the law is spiritual; but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do I do not do, but what I hate I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do-this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work: Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God’s law; but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord! So then, I myself in my mind am a slave to God’s law, but in my sinful nature a slave to the law of sin."
pixie
pixie 17 hours ago
i came back here because my 4th grade teacher played this in the morning when we first came in
Abi Alexaki
Abi Alexaki 17 hours ago
Grandmother once said, "To every negative you ever come across, there will be a positive. It may be hard to see sometimes, but find it and focus on that. You will be ok."
The Mandigo's
The Mandigo's 17 hours ago
Umm I don't know what to say well comment and there are 14,912 comments.
Vikki Fajkus
Vikki Fajkus 17 hours ago
This music helps my ANXIETY alot thanks.👍
Dianne c
Dianne c 17 hours ago
THIS HAS MILLION VIEWS and he didn’t put any ads on so we could sleep. he put us before all the money he could’ve made. mad respect.
James McCabe
James McCabe 17 hours ago
"We can never have enough of Nature" - Henry David Thoreau
Sophia Xi
Sophia Xi 17 hours ago
Can’t sleep without this channel
Celine Duran
Celine Duran 17 hours ago
Dude stop
Liliana Grande
Liliana Grande 17 hours ago
Hi. Your channel is so beautiful and also is your music 👌
Mary L
Mary L 17 hours ago
❤️ thank you, Peder ❤️ with love, Mary 🌈
john wayne
john wayne 17 hours ago
infowars
Zinat Ludin
Zinat Ludin 17 hours ago
Im writing one of my biggest tests right now while listening to this. And all i wanna say right now is, Thank You.
Jason Bermudes
Jason Bermudes 17 hours ago
I'm a 8 year old kid, I put this music to help my dad sleep
Ask Me A Question About This Video
She told me I would be nothing in life😥 maybe shes right😔last year of high school and I've accomplished nothing. Don't want to give up but at this point I might as we'll. Dont be like me guys, do something great...I believe in you.
Vchallenge
Vchallenge 18 hours ago
I love that this whole chat is about such nice and kind things! Love y’all! ❤️
Rexan V George
Rexan V George 18 hours ago
Hi guys! It is very Relaxing song i love it this is very relaxing I will sleep 😴 have a ni nice day😇
Alex Nguyen
Alex Nguyen 18 hours ago
I wish I could see more people like this from the comments it feels like Everyone here is my friend 🤜🤛😊
Francis Siu Chock
Francis Siu Chock 18 hours ago
Close my eyes and escape from the madness of 2020. Thank you!
steve jobs
steve jobs 18 hours ago
Dear Stranger, Who Ever Reading This. I know you're upset right now but believe me. "EVERYTHING WILL BE OK"
hql qist
hql qist 18 hours ago
may i know where can i download this kind of fantasy background video..
Jhose murin
Jhose murin 18 hours ago
😍😍😍😍💞💕
Ashley Anne
Ashley Anne 18 hours ago
vfed fffffff vvvvvvvvvvvc
Ashley Anne
Ashley Anne 18 hours ago
ddccdfvf
Edim Kurtovic
Edim Kurtovic 18 hours ago
This music is very beautiful. I try to sleep but I can’t cause I’m depressed 😒
cupcake Adventures
cupcake Adventures 18 hours ago
This truly beautiful thank you
mikyoung cho
mikyoung cho 18 hours ago
my eyes: *so sleepy i cant wake up the next morning* thank you SOOO much for the beautiful music it was like the 3rd fave music i LOVE to hear keep it on with the music whoever it is that is reading and pls make more songs and we are all in this together
Marcelo Perez
Marcelo Perez 18 hours ago
i love your music can you make more?
mesr gon
mesr gon 18 hours ago
Form syria 💚
Relaxing music
Relaxing music 18 hours ago
My friend I have very good music on the channel subscribe I will be very happyyy